de Sprekers van de Willibrorduslezing

De Willibrorduslezing gaat over ‘gezondheid’ in de meeste brede zin van het woord: over de vraag hoe we ons goed kunnen voelen in ons eigen vel in- en met onze omgeving. Deze twee aspecten – de zorg voor jezelf en zorg en compassie voor anderen zijn onlosmakelijk verbonden met het leven van St. Willibrordus en de huidige rol van het Landgoed voor Heiloo.

Om deze verbinding te eren, te behouden, te verbeelden en over te blijven leren nodigt het Willibrordus Genootschap elk jaar een spreker uit waarvan het Genootschap gelooft dat hij of zij in staat zijn is om een eigen en uniek perspectief te bieden op deze vraagstukken..

Het willibrordusgenootschap:

– wethouder dhr. Fred Dellemijn
– oud-wethouder dhr. Jacob Ouderkerken
– dhr. Nico Adrichem
– dhr. J. Bellekom.

De sprekers tot nu toe:

2021 – Prof. dr. ir. Jaap Seidel
2019 – Eppo van Nispen tot Sevenaer 
2018 – Prof. dr. Paul Scheffer 
2017 – Martin Sommer 
2016 – Jacobine Geel 
2015 – Jan van Zanen 

Over de lezing

De Willibrorduslezing gaat over ‘gezondheid’ in de meeste brede zin van het woord: over de vraag hoe we ons goed kunnen voelen in ons eigen vel in- en met onze omgeving. Deze twee aspecten – de zorg voor jezelf en zorg en compassie voor anderen zijn onlosmakelijk verbonden met het leven van St. Willibrordus en de huidige rol van het Landgoed voor Heiloo. Om deze verbinding te eren, te behouden, te verbeelden en over te blijven leren nodigt het Willibrordus Genootschap elk jaar een spreker uit waarvan het Genootschap gelooft dat hij of zij in staat zijn is om een eigen en uniek perspectief te bieden op deze vraagstukken.

Meer weten?

Vragen over de lezing?